منبع:Website managerParsianmehr Software Developmentogemagazine.com6/27/2019 12:59:42 PMfaInternational Conference on Oil and Gas will be held on 12-13 September 2018 in SINGAPORE1396/12/19http://www.ogemagazine.com/fa/News/item/اخبار/1278/International Conference on Oil and Gas will be held on 12-13 September 2018 in SINGAPORE1396/12/19GLOBAL LUBRICANT WEEK 20181396/12/14http://www.ogemagazine.com/fa/News/item/اخبار/1276/GLOBAL LUBRICANT WEEK 20181396/12/14International Conference Oil and Gas Fields Development, Integranted Approach1396/12/08http://www.ogemagazine.com/fa/News/item/اخبار/1275/International Conference Oil and Gas Fields Development, Integranted Approach1396/12/08ایران در جمع ۱۲ کشور سازنده توربوکمپرسور گاز جهان1396/12/06http://www.ogemagazine.com/fa/News/item/اخبار/1263/ایران در جمع ۱۲ کشور سازنده توربوکمپرسور گاز جهان1396/12/06سرمایه‌گذاران چه‌طور می‌توانند نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنند؟1396/12/06http://www.ogemagazine.com/fa/News/item/اخبار/1262/سرمایه‌گذاران چه‌طور می‌توانند نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنند؟1396/12/06احداث خط لوله رقیب انتقال گاز ایران به پاکستان آغاز شد1396/12/06http://www.ogemagazine.com/fa/News/item/اخبار/1261/احداث خط لوله رقیب انتقال گاز ایران به پاکستان آغاز شد1396/12/06بزرگترین بلعندگان انرژی در کشور کدامند؟1396/12/06http://www.ogemagazine.com/fa/News/item/اخبار/1260/بزرگترین بلعندگان انرژی در کشور کدامند؟1396/12/06دانشگاه صنعت نفت رسما به وزارت علوم ملحق می شود.1396/12/06http://www.ogemagazine.com/fa/News/item/اخبار/1259/دانشگاه صنعت نفت رسما به وزارت علوم ملحق می شود.1396/12/06۱۰ قرارداد نفتی که در سال 1396 امضا نشد1396/12/06http://www.ogemagazine.com/fa/News/item/اخبار/1258/۱۰ قرارداد نفتی که در سال 1396 امضا نشد1396/12/06آمار نجومی مصرف آب آشامیدنی در کارواش‌ها1396/12/06http://www.ogemagazine.com/fa/News/item/اخبار/1257/آمار نجومی مصرف آب آشامیدنی در کارواش‌ها1396/12/06مذاکرات نفتی لوک اویل روسیه با وزارت نفت ایران به نتیجه رسید1395/08/26http://www.ogemagazine.com/fa/News/item/اخبار/1240/مذاکرات نفتی لوک اویل روسیه با وزارت نفت ایران به نتیجه رسید1395/08/26مجتمع بازیافت پسماندهای ویژه با ظرفیت بازیافت سالانه ٥٠ هزار تن در پارس جنوبی ساخته می شود1395/08/26http://www.ogemagazine.com/fa/News/item/اخبار/1239/مجتمع بازیافت پسماندهای ویژه با ظرفیت بازیافت سالانه ٥٠ هزار تن در پارس جنوبی ساخته می شود1395/08/26پول نفت بدون مشکل به خزانه کشور واریز می شود1395/08/26http://www.ogemagazine.com/fa/News/item/اخبار/1238/پول نفت بدون مشکل به خزانه کشور واریز می شود1395/08/26مطالعه میدان نفتی چنگوله به شرکت دی‎ان‎او نروژ سپرده شد1395/08/26http://www.ogemagazine.com/fa/News/item/اخبار/1237/مطالعه میدان نفتی چنگوله به شرکت دی‎ان‎او نروژ سپرده شد1395/08/26سازوکار دریافت پول حاصل از فروش نفت پس از برجام1395/08/26http://www.ogemagazine.com/fa/News/item/اخبار/1234/سازوکار دریافت پول حاصل از فروش نفت پس از برجام1395/08/26شرکت ملی صادرات گاز ایران در آستانه انحلال1395/08/26http://www.ogemagazine.com/fa/News/item/اخبار/1233/شرکت ملی صادرات گاز ایران در آستانه انحلال1395/08/26هجدهمین نشست وزرای کشورهای صادرکننده گاز فردا برگزار می‌شود1395/08/26http://www.ogemagazine.com/fa/News/item/اخبار/1232/هجدهمین نشست وزرای کشورهای صادرکننده گاز فردا برگزار می‌شود1395/08/26خانه تکانی زنگنه در وزارت نفت با نگاه به انتخابات ۹۶1395/04/09http://www.ogemagazine.com/fa/News/item/اخبار/1216/خانه تکانی زنگنه در وزارت نفت با نگاه به انتخابات ۹۶1395/04/09 المانیتور گزارش داد؛ پرونده کرسنت از مدیران نفتی زنگنه قربانی گرفت 1395/04/09http://www.ogemagazine.com/fa/News/item/اخبار/1215/ المانیتور گزارش داد؛ پرونده کرسنت از مدیران نفتی زنگنه قربانی گرفت 1395/04/09ائتلاف توتال و قطر علیه نفت ایران؛ مذاکره با ایران، قرارداد با قطر1395/04/09http://www.ogemagazine.com/fa/News/item/اخبار/1213/ائتلاف توتال و قطر علیه نفت ایران؛ مذاکره با ایران، قرارداد با قطر1395/04/09