صفحه اصلی  >  فروش انواع ضایعات سیم و کابل
فروش انواع ضایعات سیم و کابل  (تعداد بازدید : 2938)
فروش انواع ضایعات سیم و کابل

شرکت توزيع نيروی برق استان خراسان رضوي در نظر دارد انواع ضايعات فوق را از طريق مزايده عمومي بفروش برساند. متقاضيان محترم مي‌توانند از روز

سه‌شنبه  95.04.08 تا سه‌شنبه 95.04.15 از ساعت 8 تا 13 (به جز پنجشنبه و جمعه)به منظور خريد اسناد مزايده وهماهنگي جهت بازديد از انبار، با ارائه فيش

واريزي به مبلغ 100.000 ريال به حساب سپهر بانک صادرات به شماره 0101824193004 به اداره هماهنگي انبارهاي شرکت واقع در مشهد بلوار کمربندی, روبروی

ميدان بار رضوي, ابتدای بلوار شهيد عباسپور, بين درب نيروگاه مشهد و توس نيرو (مقابل شرکت گاز) مراجعه نمايند. ضمنا اسناد مزايده در سايت شرکت به

نشاني www.kedc.ir و همچنين وب سايت توانير به نشاني www.Tavanir.org.ir  قابل مشاهده ودريافت است.

به پيشنهادهاي فاقد امضاء, مشروط, مخدوش, بدون سپرده, چک شخصي و پيشنهادهايي که بعد از انقضاي مهلت مقرر در فراخوان واصل شود ترتيب اثر داده

نخواهد شد.

مدت قبول پيشنهادها تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه 95.04.15 در اداره هماهنگي انبارها(نشاني بالا) بوده و گشايش پاکتها در روز شنبه 95.04.19 در محل

سالن جلسات شرکت واقع در بلوار فرهنگ, بين دانش آموز و دانشجو خواهد بود.

ميزان سپرده جهت شرکت در مزايده ده درصد مبلغ پيشنهادي مي‌باشد.

برای دريافت اطلاعات بيشتر با تلفن 33651342-051 در ساعات اداري تماس حاصل فرماييد.

روابط عمومي شرکت توزيع نيروی برق استان خراسان رضوی


تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۱۴
منبع : روزنامه مناقصه و مزایده


© تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت به ماهنامه نفت، گاز و انرژی تعلق دارد