صفحه اصلی  >  فروش یکدستگاه دکل حفاری
فروش یکدستگاه دکل حفاری (تعداد بازدید : 3255)
فروش یکدستگاه دکل حفاری

بانک ملی ایران در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده‌های عمومی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

شماره مزایده

شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

شرح کالا

جمع قیمت پایه

(به ریال)

7/95

100951056000008

فروش یکدستگاه دکل حفاری و متعلقات آن

13.770.000.000

8/95

100951056000010

فروش دو دستگاه چاپ

4.680.000.000

متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مزایده به سایت اینترنتی www.Setadiran.ir مراجعه نمایند.

زمان انتشار آگهی در سامانه: 95.04.08                    آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 95.04.19

زمان بازگشایی: 95.04.20                                زمان اعلام به برنده: 95.04.20تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۱۴
منبع : روزنامه مناقصه و مزایده


© تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت به ماهنامه نفت، گاز و انرژی تعلق دارد