بررسی هیدرودینامیک بستر سیال جامد-مایع به کمک دینامیک سیالات محاسباتی

جهت دریافت فایل مقاله اینجا کلیک کنید.
۱۳۹۴/۰۸/۳۰
ogemagazine.com
شرکت