صفحه اصلی  >  مقالات
[آرشیو]
عبور خطوط لوله از رودخانه‌ها و مسیل‌ها این پتانسیل را دارد که ایجاد خسارت‌های جدی بر محیط زیست نماید. تجربه نشان داده، در مکان‌هایی که خط لوله از رودخانه عبور نموده است، عملیات ساختمانی خط لوله باعث اثر بر اجزای فیزیکی، بیولوژیکی و حتی شیمیایی اکوسیستم آبی شده است. این مسئله همواره مورد بحث و همچنین موجب نگرانی کارشناسان و گروه‌های حامی محیط زیست بوده است. باتوجه به مطالب فوق، این مقاله به منظور توصیف بهترین روش برای کاهش خسارات وارده بر محیط زیست در اثر عبور خطوط انتقال گاز طبیعی از رودخانه‌ها و مسیل‌ها تهیه شده است.
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰       (تعداد بازدید : 35)

در چاه‌هاي نفت و گاز با هدف حفظ و پايداري ديواره چاه لوله جداري رانده و فضاي بين لوله جداري و سازند سيمان مي‌شود. يكي از اهدافي كه سيمان‌كاري دنبال مي‌كند، محافظت از لوله جداري با جلوگيري از خورده‌شدن لوله توسط آب‌هاي معدني زيرزميني، الكتروليز با محيط اطراف، وجود محيط اسيدي و ... مي‌باشد. لذا به منظور دستيابي به سيماني مقاوم در شرايط خورنده و محافظت از لوله‌هاي جداري در اين پروژه، ضايعات خردشده شيشه و سراميک مورد بررسي قرار گرفت. از هر افزايه ۱۵ و ۲۰ درصد يکبار به سيمان و بار ديگر به کلينکر سيمان اضافه گرديد. سپس نمونه‌های آزمايش با درصدهای متفاوت تهيه و در سه محيط اسيد سولفوريک، اسيد کلريدريک و قليايي تحت آزمايش خوردگي تسريع شده قرار گرفتند. نتايج حاصل از آزمايش نشان‌دهنده مقاومت مطلوب سيمان ساخته‌شده از خرده شيشه در محيط اسيدكلريدريك و مقاومت سيمان ساخته شده با ضايعات سراميك در محيط اسيدسولفوريك و قليايي با افزودن ۵ درصدي اين مواد به سيمان مي‌باشد.
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰       (تعداد بازدید : 53)

استفاده از انرژي‌هاي پاك نظير انرژي خورشیدي، بادي، زمين گرمايي، هيدروژن و ... به جاي انرژي‌هاي حاصل از سوخت‌هاي فسيلي، از آلودگي‌هاي زيست‌محيطي و خطرات ناشي از آن جلوگيري خواهد شد. همچنین انرژي‌هاي فسيلي مانند نفت، گاز و زغال سنگ سرانجام روزي به پايان خواهند رسيد و با پايان گرفتن آنها تمدن بشري که بستگي مستقيم به انرژي دارد، دچار چالش جديد و بزرگ خواهد شد. اين امر سبب شده است که كشورهاي توسعه‌يافته صنعتي با جديت هرچه تمام‌تر استفاده از ساير انرژي‌هاي موجود در طبيعت و به خصوص انرژي‌هاي تجديدشونده را مورد توجه قرار دهند و نیز باعث توجه جدّی جهانیان به توسعه و گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش سهم این منابع در سبد انرژی جهانی شده است. امروزه ما شاهد افزایش چشمگیر فعالیت‌ها و بودجه دولت‌ها و شرکت‌ها در امر تحقیق، توسعه و عرضه سیستم‌های انرژی‌های تجدیدپذیر هستیم و این فعالیت‌ها و صرف بودجه‌های مذکور در نهایت باعث کاهش قیمت تمام‌شده انرژی‌های تجدیدپذیر و رقابت‌پذیری با سیستم‌های انرژی سنتی موجود می‌گردد. این امر در مورد انرژی باد و برخی کاربردهای انرژی زیست توده محقق شده و روند سریع کاهش قیمت‌ها در مورد انرژی خورشیدی و سایر منابع انرژی‌های تجدیدپذیر نیز در حال انجام است.
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰       (تعداد بازدید : 54)

هدف اصلي شبكه برق‌رساني، انتقال انرژي توليدشده توسط نيروگاه‌ها، از مراكز توليد تا مصرف‌كننده مي‌باشد، بنابراين قسمتي از انرژي توليدشده كه به مصرف نرسد، به عنوان تلفات نام برده مي‌شود. هدف از اين مقاله، بررسي ميزان كاهش تلفات با جايگزيني تابلوهاي فرسوده مي‌باشد كه در آن مدلسازي و محاسبه تلفات از طريق آزمايش عملي بر روي دو نمونه از تابلوهاي فرسوده و نو در شبكه توزيع برق استان بوشهر انجام شده است. نتايج حاصل از آزمايشات انجام‌شده روي تابلوها در آزمايشگاه، براي محاسبه ميزان كاهش تلفات و سود اقتصادي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج بدست آمده، نشان مي‌دهند كه تعويض تابلوهاي فرسوده با تابلوهاي نو در استان بوشهر باعث كاهش ساليانه 15/7284 مگاوات‌ساعت از تلفات انرژي مي‌شود.
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰       (تعداد بازدید : 56)

این مقاله به بررسی تأثیر افزایش قیمت نفت بر کشورهای خاورمیانه و به¬خصوص ایران می¬پردازد و نشان می¬دهد برخلاف آنچه کشورهای غربی استدلال می¬کنند، که افزایش قیمت نفت به نفع کشورهای نفت‌خیز است، این افزایش قیمت، بیشتر به کام کشورهای غربی و به¬خصوص آمریکاست، زیرا باعث‌شده که کشورهای غربی و در رأس آن آمریکا، این فرصت را پیدا کنند که در زمینه انرژی¬های نو و منابع انرژی دیگر مانند نفت و گاز غیرمتعارف (نفت‌های شنی و گاز شیل) سرمایه-گذاری کند. آمارها نشان می¬دهد که با افزایش قیمت نفت، سهم انرژی¬های تجدیدپذیر و نفت و گاز غیرمتعارف در سبد انرژی¬های این کشورها روز به روز در حال فزونی است و آنها درصدند که با تبلیغات گسترده نسبت به سایر مناطق دارنده انرژی مانند دریای خزر از ارزش و اهمیت خلیج¬فارس در آینده بازار انرژی جهان بکاهند و به اهداف خود که کاهش وابستگی به ذخایر انرژی این منطقه استراتژیک است، دست پیدا کنند و این در واقع زنگ خطری است برای کشورهای خاورمیانه بالاخص ایران که با اتخاذ استراتژی¬ها و تدابیر مناسب راهی را پیدا کند که در صورت موفقیت غربی¬ها در کاهش اهمیت روزافزون منطقه خاورمیانه و ذخایر استراتژیک آن، بتواند همچنان به عنوان یک کشور قدرتمند و تأثیرگذار در بحث انرژی در منطقه ظاهر شده و خود را از وابستگی به انرژی¬های فسیلی و نفت رهایی ببخشد. در این مقاله به این سؤال پاسخ داده می¬شود که چگونه افزایش قیمت نفت به ضرر کشورهای نفت‌خیز تمام خواهد شد؟ در پاسخ به این سؤال می-توان استدلال کرد که بالا رفتن قیمت نفت باعث روی آوردن کشورهای غربی به انرژی¬های تجدیدپذیر و منابع غیرمتعارف و ... خواهد شد و سبب کاستن از مصرف منابع فسیلی شده و همچنین باعث می¬شود که کشورهای غربی به اهداف خود که همان کاهش اهمیت انرژی منطقه خاورمیانه بوده، دست یابند.
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰       (تعداد بازدید : 54)

بسترهای سیال جامد-مایع در فرآیندهای مختلفی مکانند راکتورهای کاتالیستی در صنایع شیمیایی استفاده میشود. به دلیل اهمیت و گستردگی استفاده از این بسترها، شبیه سازی عددی این سیستم به کمک ابزارهای دینامیک سیالات محاسباتی به منظور دستیابی به طراحی دقیق تر و شرایط عملیاتی بهینه مورد مطالعه قرار گرفته است. مدل دو سیاله اولرین-اولرین با ترکیب با تئوری سینتیک برای جریان دانه ای برای حل معادلات بقای دوفاز به کار گرفته شده است و مدل درگ گیداسپاو برای انتقال ممنتوم بین فازی استفاده شده است. شرایط مرزی دیواره جانسون و جکسون برای فاز ذرات در کنار دیواره بکار گرفته شده و تاثیر ضریب جبران ذره-دیواره بر ارتفاع و افت فشار بستر به عنوان پارامترهای هیدرودینامیکی بستر بررسی شده است. 5 مقدار مختلف برای ضریب جبران برخورد ذره-دیواره استفاده شد و مقدار بهینه 0/9 برای این ضریب برای ذرات فولاد ضد زنگ با کمترین مقدار خطای نسبی برابر4/8 درصد نسبت به نتایج آزمایشگاهی به دست آمد.
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۳۰       (تعداد بازدید : 1800)

کارخانه های صنعتی که فراوری معدنی را در محیط تر انجام می دهند برای بازیابی آب از تیکنر استفاده می کنند که یکی از مهمترین اعضا تیکنر چاهک خوراک می باشد. در این تحقیق مدلسازی تیکنرهای مجتمع مس میدوک با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی با مدل توربالنسی به همراه مدل موازنه جمعیتی برای توزیع اندازه ذرات جامد انجام شد. در این حل عددی برای ته نشینی ثقلی ، به هم چسبیدن و شکست لخته های ذرات جامد به صورت توامان در نظر گرفته شد. برای بهینه سازی عملکرد چاهک خوراک این تیکنرها علاوه بر مدلسازی تیکنر به همراه چاهک خوراک آن در شرایط عملیاتی کارخانه، دو حالت دیگر برای چاهک خوراک در نظر گرفته شد، حالت اول جریان از دو لوله وارد چاهک خوراک شده است و در حالت دوم به پایین چاهک خوراک یک تیغه مایل اضافه گردیده است و در گام بعدی به روی میزان ته نشینی ذرات جامد درون تیکنر با چاهک های خوراک در دو حالت فوق بررسی شد که نتایج آن بیانگر کاهش قابل توجه توزیع ذرات جامد در سر ریز تیکنر است.
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۳۰       (تعداد بازدید : 1765)

جهت جداسازی ذرات معلق خنثی از گازها، فرآیندهای مختلفی وجود دارد که در این مقاله جداسازی ذرات خاکستر معلق در دودکش های بویلر های ذغالی بررسی گردیده است. راحت ترین ومتداول ترین روش جداسازی خاکستر موجود در گازهای خروجی از دودکش ها، استفاده از نیروی ثقل و مولتی سیکلون ها می باشد. لازم به ذکر است که جهت افزایش راندمان مولتی سیکلون ها، محاسبات بر مبنای بدترین شرایط از لحاظ میزان ورودی ذرات معلق، ورودی سیال و خاکستر و همچنین جهت افزایش بازدهی جداسازی ذرات خاکستر یک مولتی سیکلون داخلی که به صورت صفحات سوراخ دار است، تعبیه شده است. در این مقاله بااستفاده از مدلسازی دینامیک سیالات محاسباتی به بررسی تاثیر قرار دادن صفحات مشبک داخلی درون مولتی سیکلون ها و نحوه عملکرد آنها بر افت فشار و بازدهی جداسازی پرداخته شده است و در خاتمه با مولتی سیکلون های بدون صفحه مشبک داخلی مقایسه می گردد.
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۳۰       (تعداد بازدید : 1797)

© تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت به ماهنامه نفت، گاز و انرژی تعلق دارد